podnikanie

Založenie firmy je rozhodnutie, ktoré vyžaduje veľkú zodpovednosť a motiváciu začať. Keď sa rozhodnete založiť vlastnú firmu, odporúčame sa zamerať na nasledujúce oblasti, ktoré keď pokryjete, tak sa môže zvýšiť úspešnosť začiatku založenia firmy. Článok ma odporúčací charakter, inšpirujte sa, môže vám to ušetriť veľa času.

Celkovo sme identifikovali 5 oblasti, ktorým je vhodne sa venovať pred vznikom firmy , platí tu, že čím viac časovej investícii venujete jednotlivej oblasti, tak o to jednoduchšie bude začať podnikať. Jednotlivé oblasti vám dajú odpoveď aj na otázku ako začať podnikať. Urobte si pohodlie a premýšľajte o jednotlivých oblastiach v rámci vašej subjektívnej situácie.

Zabezpečenie peňažných prostriedkov

Pred začiatkom podnikania je vhodne disponovať určitými peňažnými prostriedkami, prípadne finančnou rezervou. Začiatky bývajú náročnejšie po finančnej stránke a preto treba primárne myslieť na túto oblasť.

Dôležité je mať presnú predstavu o všetkých očakávaných nákladoch na podnikanie. Napríklad pri výrobe personalizovaných darčekových predmetov, je potrebné myslieť okrem potrebnej techniky, ako napríklad gravírovací stroj a spotrebný materiál, aj na ostatné typy nákladov – reklama, nájom priestoru, náklady na dopravu, baliaci materiál a podobne. Komplexný pohľad je pri finančnom plánovaní mimoriadne dôležitý.

Pre dostatok peňažných prostriedkov je vhodne využiť rôzne formy podnikateľského úveru, prípadne môžete zohnať ďalšie peňažné prostriedky, napr. predajom starších veci alebo zariadení, ktorými disponujete v domácnosti. Finančná gramotnosť hra v tomto prípade veľkú úlohu.

Ovládanie finančnej gramotnosti

Poznáte rozdiely medzi výnosom, ziskom, nákladom alebo výdavkom? Pri začiatku podnikania je vhodne ovládať a vedieť o  finančných pojmov, tak aby ste mali silný finančný prehľad a vedeli sa správne rozhodovať na základe finančnej situácie.  Na trhu je množstvo materiálov, článkov, videii, cvičení, kde sa môžete naučiť nové informácie o finančnej gramotnosti.

Výber vhodnej formy podnikania

Pred začiatkom je  vhodne si uvedomiť, aká forma podnikania vám vyhovuje, môžete si zvoliť živnosť, spoločnosť s ručením obmedzením, akciovú spoločnosť alebo ďalšie. Každá forma podnikania ma svoje výhody a nevýhody. Rozhodnutie je ideálne spraviť po analýze, kde si môžete vypísať všetky výhody a nevýhody jednotlivých foriem v rámci stratégie, disponibilných peňažných prostriedkov, množstva ľudského kapitálu a podnikateľského plánu.

Výber vhodných marketingových kanálov

Pred začiatkom vzniku firmu je vhodne operatívne rozhodnúť aj o marketingovej stratégii, je dôležite primárne naplánovať procesy týkajúce sa online marketingu, kde sa môžu riešiť veci ako napr: správa sociálnych sieti, linkbuilding, branding, Seo optimalizácia a ďalšie.

V súčasnosti väčšina ľudí používa mobily, počítače, tak ak chcete v tomto svete uspieť, musíte byť vidieť v online priestore, preto netreba túto oblasť podceňovať a venovať jej významnú časovú kapacitu.

Dôležité je vybrať správne marketingové kanály vo vzťahu k vašej činnosti a predmetu podnikania. Predaj služieb vyžaduje iný prístup ako predaj fyzických produktov. No aj tie majú svoje špecifiká a čo môže dobre fungovať pri predaji kosačiek, pravdepodobne nebude fungovať predaji umeleckých obrazov.

Príprava a zber informácií

Mnohí podnikatelia, alebo firmy zverejňujú svoje príbehy v rôznych článkoch, knihách alebo videách. Prečítajte si čo najviac zdrojov informácii o začiatkoch týchto firiem, čomu čelili?, ako riešili problémy?

Inšpirujte sa, zapíšte si niekde kľúčové informácie a majte ich po ruke aj v budúcom období.  Je zrejme, že začiatok podnikania môže byť pre niekoho veľká zmena života, podnikanie sa môže stáť vašim poslaním, pri ktorom hlavne riešite problémy ľudí, resp. ponúkate riešenie problémov.

Zdroj obrázku: IDOL’foto / stock.adobe.com

ZDIEĽAŤ