hodinky Huawei Watch GT 3 Pro

Bratislava, 25. novembra 2022 – Starostlivosť o srdce má významný dopad na celkové zdravie každého človeka. Tento fakt si uvedomujú aj v Huawei: spoločnosť nedávno uskutočnila veľký zdravotnícky prieskum, ktorý odhalil alarmujúce informácie. Na Slovensku až 47 % respondentov vo veku 20 – 30 rokov ignoruje symptómy, ktoré môžu negatívne ovplyvniť zdravie srdca. Paradoxom pri tom je, že na zmeranie EKG už nie je nutné čakať na špecializované vyšetrenie. Postačí každodenný technologický asistent – smart hodinky. 

Funkcia EKG už aj v smart hodinkách Huawei

Príkladom smart hodiniek, ktoré túto funkciu ponúkajú, sú Huawei Watch GT 3 Pro. Vďaka vysoko výkonným senzorom dokážu hodinky zachytiť sínusový rytmus a fibriláciu predsiení užívateľa. Okrem mnohých ďalších zdravotných problémov dokážu identifikovať nepravidelné srdcové rytmy a odhaliť rôzne srdcové ochorenia[1].

Pri pravidelnom monitoringu EKG môžete odhaliť prípadne odchýlky od bežného stavu, ako napríklad srdcovú arytmiu, aterosklerózu, fibriláciu predsiení či spánkové apnoe, a vyhnúť sa tak infarktu myokardu či mŕtvici. Pravidelné meranie EKG je kľúčové najmä pre tých, ktorí majú fyzicky náročnú prácu, veľa športujú, alebo majú problémy so zvýšeným krvným tlakom, preto by ste ho nemali brať na ľahkú váhu.

hodinky Huawei Watch GT 3 Pro

Ako odmerať EKG na hodinkách Huawei Watch GT 3 Pro?

  1. Zvoľte funkciu EKG v aplikácii Huawei Zdravie a nasledujte inštrukcie na obrazovke. Uistite sa, že hodinky máte pevne utiahnuté na zápästí.
  2. Položte ruku na stôl a uvoľnite ju. Nezabudnite uvoľniť aj prsty.
  3. Priložte prst k elektróde na bočnej strane hodiniek a začnite meranie.
  4. Prst držte na tlačidle, kým nedostanete pokyn na pustenie. Na displeji sa zobrazí časovač na 30 sekúnd.
  5. Výsledky sa zobrazia na displeji hodiniek, no môžete si ich pozrieť aj spätne, v aplikácii Zdravie.

Čo s výsledkami?

Dáta získané z hodiniek poskytujú dôležité informácie o zdraví a môžu tvoriť základ pre ďalší postup a konzultácie s lekárom. V prípade, že je zobrazená ikona sínusového rytmu, hodinky neodhalili arytmiu ani iné zdravotné problémy. Pokiaľ však máte o svojom zdravotnom stave pochybnosti a necítite sa dobre, neváhajte a navštívte svojho lekára, či kardiológa.

V prípade, že sa namiesto výsledku zobrazia pomlčky (–), neľakajte sa. Môže to byť kvôli extrémnemu pulzu, ale aj kvôli nesprávnemu priloženiu prsta. V tomto prípade je potrebné meranie zopakovať. Upokojte sa, uvoľnite sa, a po pár minútach to skúste znova.

hodinky Huawei Watch GT 3 Pro

Čomu sa vyhnúť pri meraní EKG smart hodinkami?

Prostredie so silným elektromagnetickým poľom môže zásadne ovplyvniť výsledky merania. Nevykonávajte test, ak sa nachádzate pod elektrickým vedením alebo pri skrinke na poistky. Je vhodné prikladaný prst ľahko navlhčiť, pretože suchá koža nevedie dostatočné elektromagnetické impulzy na správne vykonanie merania. K nameraným údajom sa môžete kedykoľvek vrátiť v aplikácii Zdravie (Huawei Health), ktorú si stiahnete do ktoréhokoľvek smartfónu – či už s operačným systémom Android alebo iOS.

[1] Meranie a analýza EKG je len orientačná a nemala by sa používať na klinickú diagnostiku. Nevzťahuje sa na užívateľov mladších ako 18 rokov alebo tých, ktorí majú diagnostikované iné typy arytmie. Prečítajte si prosím dôkladne pokyny v aplikácii.

ZDIEĽAŤ