Traffic

Alternatívne palivá pre vozidlá. Téma, ktorá za posledné desaťročie získava čoraz väčšiu pozornosť. Niet sa čomu diviť. Tlak na obmedzenie vozidiel so spaľovacím motorom je čoraz väčší a skôr či neskôr zrejme dôjde k úplnému zákazu. Čo teda bude poháňať naše autá v budúcnosti? Predstavíme si základné možnosti.

V priebehu posledných dvoch dekád došlo v oblasti motorizácie k podstatným zmenám. Spaľovacie motory sa stali úspornejšie a majú podstatne nižšiu uhlíkovú stopu. Aj napriek tomu však medzi rokmi 1990 až 2019 došlo k nárastu emisie skleníkových plynov o 33,5% spôsobených dopravou.

Je to predovšetkým tým, že sa zvýšil počet vozidiel na cestách. Priemerný počet pasažierov v aute bol v roku 2018 1,6 osoby, čo je veľmi málo. Už aj v našich končinách sú dve autá pre domácnosť prakticky štandard.

Nikoho teda neprekvapia dáta z Európskej únie. Podľa informácií je vnútroštátna doprava stále najväčším zdrojom emisii skleníkových plynov. Predovšetkým osobné automobily tvoria až 71% zo všetkých zdrojov znečistenia. Ak by malo dôjsť k dosiahnutiu klimatickej neutrality Európy (do roku 2050), musela by emisia skleníkových plynov z dopravy klesnúť až o 90% v porovnaní s úrovňou z roku 1990.

Také výrazné zníženie pri súčasnom trende nebude možné. Podľa odhadov, ak nedôjde k podstatným zmenám, dosiahne napríklad Európa zníženie iba o 22%. Aj preto je tlak na používanie alternatívnych druhov palív čoraz väčší. Aké sú však možnosti?

palivá

Alternatívne palivá pre vozidlá

V úvode sme spomínali, že za posledné dve dekády došlo v oblasti motorizácie k výrazným posunom. Nie tak dávno ako alternatíva voči benzínovému alebo dieslovému motoru existoval iba stlačený alebo skvapalnený zemný plyn. Dnes a hlavne v blízkej budúcnosti budú možnosti podstatne bohatšie.

Stlačený a skvapalnený zemný plyn

Stlačený resp. skvapalnený zemný plyn sa v autách používa pomerne dlho. Prvýkrát sa vo väčšej miere začal používať v USA počas druhej svetovej vojny. Európe sa tento druh paliva vyhýbal až do zhruba 70 tych rokov, kedy s jeho použitím prišli Taliani. Odtiaľ sa rozšíril aj do zvyšku Európy.

V našich končinách nastal pomyselný boom v 90 tych rokoch. A pomerne rozšírený je aj dnes. Dôvod je jednoduchý. Autá poháňané stlačeným resp. skvapalneným plynom majú lacnejšie prevádzkové náklady. Tie sú zhruba o 20% nižšie v porovnaní s motormi na benzín alebo diesel.

Do budúcnosti možno predpokladať, že o tento druh paliva bude ešte väčší záujem. Len v roku 2020 došlo o 20% vyšší medziročný nárast počtu vozidiel na stlačený zemný plyn (skratka CNG).

Stlačený zemný plyn a skvapalnený zemný plyn (skratka LNG) majú v porovnaní s tradičnými palivami podstatne nižšie emisie (zhruba o 20%). Pokiaľ však dôjde k použitiu bio LNG a bio CNG, je množstvo vypusteného CO2 a pevných častíc menej až o 95%.

Pokiaľ však má dôjsť k prirodzenému rozvoju áut poháňaných LNG a CNG, musí sa rozšíriť infraštruktúra. Ak má systém fungovať, “natankovať” tento druh paliva musí byť samozrejmé na každej čerpacej stanici.

elektromobil

Elektrina

Elektromobily sú v súčasnosti témou číslo jedna. Dlhé roky mali predstavovať alternatívu voči spaľovacím motorom. Potom upadli do zabudnutia a mal ich nahradiť vodík. Dnes sú však späť a ich popularita a rozšírenie sa každým rokom zväčšuje. Potvrdzujú to aj dáta z Európskeho parlamentu.

V roku 2021 tvorili elektrické osobné autá 17,8% všetkých novoprihlásených áut v Európskej únii. Ide o medziročný nárast o 7,1% v porovnaní s rokom 2020. V tom nie sú započítané Plug-in hybridné vozidlá.

Na Slovensku si elektromobilita získava popularitu len veľmi pomaly. Primárne za to môže vysoká obstarávacia cena elektromobilov. Tá je skutočne o 30% a viac vyššia, ako v prípade áut s klasickým spaľovacími motormi.

Zároveň tu pretrváva problém s dobíjaním. Pokrytie nabíjacích staníc je síce dostatočné (podľa dát z októbra 2022 ich bolo na Slovensku 1942), no samotné nabájanie je však stále zdĺhavý proces. Nabiť elektromobil zaberie niekoľko desiatok minút. To je samozrejme pre mnohých nevyhovujúce.

Do budúcnosti však bude elektrina predstavovať jeden z hlavných, ak nie hneď primárny pohon pre osobné aj nákladné vozidlá. Predpokladá sa, že postupným rozšírením klesnú obstarávacie ceny elektromobilov a výrazne by mohli pomôcť aj rôzne dotácie na zakúpenie si auta s elektrickým pohonom.

Zároveň možno predpokladať aj isté zvýhodnenie pre elektromobily napríklad pri povinnom zmluvnom poistení. Kým nastane tá doba, môžete na PZP ušetriť napríklad vďaka porovnávačom povinného zmluvného poistenia.

Vodík

Vodík predstavuje hlavného súpera pre elektromobily. Práve tento prvok je buď v popredí alebo v úzadí v závislosti od toho, ako sú v obľube autá poháňané elektrickou energiou. Čistý vodík sa vyrába elektrolýzou vody pomocou elektriny (ideálne z obnoviteľných zdrojov), vďaka čomu sa pri jeho výrobe neuvoľňujú žiadne skleníkové plyny.

V súčasnosti sa vodík využíva iba nepatrne. To je samozrejme škoda, nakoľko má svoje jedinečné vlastnosti a výhody. Medzi ne patria napríklad nulové emisie skleníkových plynov (jediným vedľajším produktom pri spaľovaní je voda), existujúcu infraštruktúru na prepravu a skladovanie plynu možno prispôsobiť pre vodík a navyše má vyššiu energetickú hustotu. Vďaka tomu sa dá použiť na prepravu na veľké vzdialenosti.

Vodík má v budúcnosti určite svoje miesto. Nateraz však chýba spoľahlivá technológia, ktorú by bolo možné aplikovať do sériovej výroby a taktiež infraštruktúra. Na ďalší rozvoj tak vodík bude potrebovať poriadne stimuly. Bez nich bude vodík len ťažko konkurovať naštartovanej elektromobilite.

Či už budeme chcieť alebo nie, budúcnosť dopravy patrí nepochybne alternatívnym palivám. Bude to elektrina, plyn alebo vodík? To ukáže až čas.

ZDIEĽAŤ