Bolt

Spoločnosť Bolt, najväčší prevádzkovateľ mikromobility v Európe, predstavila svoj záväzok týkajúci sa bezpečnosti kolobežiek. Dokument poskytuje transparentné informácie o bezpečnostných iniciatívach spoločnosti a zaväzuje sa dodržiavať usmernenia, ktoré ďalej posilnia bezpečnostné normy pre kolobežky v celom odvetví. Spolu s týmto záväzkom Bolt predstavil aj bodovanie bezohľadných jazdcov, prvý komplexný systém hodnotenia správania jazdcov v odvetví. To má za cieľ riešiť nebezpečné návyky pri jazde na kolobežke.

Bezpečnostný záväzok spoločnosti Bolt v oblasti kolobežiek prezentuje deväť bodov, ktoré sú nevyhnutné pri budovaní bezpečnej mikromobility. Cieľom týchto bodov je riešiť kľúčové problémy odvetvia identifikované v štúdii o bezpečnosti, ktorú vypracovala poradenská spoločnosť Steer. Záväzok bol vytvorený s prihliadnutím na podnety tvorcov politík týkajúcich sa bezpečného umiestnenia kolobežiek v mestách. Pri tvorbe záväzku spoločnosť Bolt využila aj svoje vlastné skúsenosti z prevádzky v 260 mestách v Európe.

Riešenie bezpečnostných problémov

Spoločnosť Bolt sa zaviazala, že bude ďalej posilňovať svoje partnerstvo s mestami s cieľom zlepšiť bezpečnosť mikromobility. Zoznam opatrení zahŕňa:

  • Spoluprácu s mestami pri vytváraní bezpečných podmienok pre mikromobilitu. Je to veľmi dôležité, keďže 80 % smrteľných nehôd cyklistov a jazdcov na kolobežkách sa spája s motorovými vozidlami. Preto sa Bolt zaviazal spolupracovať s mestami a poskytovať poznatky a poradenstvo v oblasti vytvárania infraštruktúry pre mikromobilitu.
  • Boj proti jazde pod vplyvom alkoholu. Ďalším závažným problémom, ktorý identifikoval výskum spoločnosti Steer, je jazda pod vplyvom alkoholu. Štúdia vo Fínsku zistila, že viac ako polovica zaznamenaných nehôd na kolobežkách súvisela s alkoholom alebo drogami. V reakcii na tento problém sa Bolt zaviazal ďalej rozvíjať svoj test kognitívnych reakcií, ktorý zabraňuje jazde pod vplyvom alkoholu a realizovať vzdelávacie kampane informujúce používateľov o rizikách vyplývajúcich z jazdy pod vplyvom alkoholu.
  • Účinné vzdelávanie používateľov kolobežiek. Podľa štúdie Austin Public Health, ktorú cituje Steer, sa tretina všetkých nehôd na kolobežkách s následkom zranenia stala pri prvej jazde používateľa. Preto sa Bolt zaviazal ďalej rozvíjať svoj režim pre začiatočníkov, ako aj možnosť obmedziť rýchlosť kolobežky na 15 km/h pre nových používateľov a zamerať sa na vzdelávanie svojej zákazníckej základne.
  • Zachovanie verejného priestoru a ochranu zraniteľných skupín. Podľa údajov spoločnosti Bolt sa bezpečnostné incidenty týkajúce sa zaparkovaných kolobežiek vyskytujú len o 15 % častejšie ako incidenty týkajúce sa kolobežiek v pohybe. Incidenty týkajúce sa zaparkovaných kolobežiek však predstavujú osobitné riziko pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím. Preto spoločnosť Bolt sľubuje, že bude ďalej rozvíjať svoj systém parkovania prostredníctvom umelej inteligencie, ako aj ambientný zvuk, ktorý kolobežky vydávajú, aby upozornili chodcov na blížiace sa vozidlo.

Bolt rieši bezpečnosť kolobežiek komplexne, preto sa zaviazal riešiť aj problém nesprávneho parkovania, prekročiť požiadavky EÚ týkajúce sa bezpečnosti vozidiel zavedením špičkových kolobežiek do miest a zabezpečiť, aby zamestnanci spoločnosti uplatňovali pri prevádzke svojich skladov najvyššie bezpečnostné normy.

Bolt

Prvý komplexný systém hodnotenia jazdcov v odvetví

Bolt tiež urobil rázny krok k zlepšeniu bezpečnej jazdy svojich zákazníkov tým, že spustil vlastný systém hodnotenia jazdcov. Ten vyhodnocuje správanie jazdca na základe širokého súboru vstupov zozbieraných z funkcií a senzorov kolobežky Bolt. Zoznam ukazovateľov zahŕňa detekciu jazdy vo dvojici, časté prudké brzdenie a šmyk, kolízie a nelegálne parkovanie. Každé z týchto správaní je v systéme označené bodmi a jazdné správanie používateľa sa vyhodnocuje vždy po piatich jazdách.

Ak jazdec spadá do skupiny 2 % najviac bezohľadných zákazníkov v danom meste, Bolt zavedie opatrenia v rámci trojstupňovej politiky. V rámci prvého opatrenia bezohľadný jazdec dostane prostredníctvom aplikácie ďalšie vzdelávacie materiály, pretože Bolt verí, že bezohľadnú jazdu možno spočiatku riešiť zvyšovaním povedomia o nebezpečenstvách, ktorým sa jazdci vystavujú. Ak jazdci počas nasledujúcich 5 jázd nezlepšia svoje správanie, rýchlosť ich kolobežky bude počas ďalších 5 jázd obmedzená na 15 km/h. Ak tieto dve opatrenia neprinesú žiadne zlepšenie, používatelia budú na jeden týždeň zablokovaní s možnosťou odvolať sa proti rozhodnutiu na zákazníckom servise spoločnosti Bolt.

Funkcia sa v súčasnosti testuje v Nemecku a Portugalsku a v priebehu sezóny sa rozšíri na ďalšie trhy.

ZDIEĽAŤ