Synology C2 Transf

Spoločnosť Synology oznámila dostupnosť nového cloudového riešenia C2 Transfer, ktoré je určené k bezpečnému prenosu súborov medzi firmami, klintami, partnermi a ďalšími externými subjektami.

Riešenie miestnych úložísk spoločnosti Synology už pomáha firmám a domácim používateľom riešiť problémy spojené so správou dát, ako je napr. prepojenie vzdialených tímov a umožnenie zdieľania súborov či priama spolupráca medzi zamestnancami. Službu C2 Transfer ocenia firmy v prípade potreby klientov či partnerov pri zasielaní dôležitých a potencionálne citlivých súborov.

Overenie identity a šifrovanie klient-server

Väčšina súborových riešení pre spoluprácu, či už cloudových alebo miestnych, chráni dáta prostredníctvom manažmentu oprávnení a kontroly aktivity jednotlivých účtov. Výsledné projekty je však stále nutné zasielať externým subjektom, ktoré nemajú účet.

Služba C2 Transfer toto všetko zjednodušuje pre obe strany a zároveň sa stará o to, aby boli súbory vždy doručené tej správnej osobe a to aj v prípade, že je odkaz omylom publikovaný alebo zdieľaný s nesprávnou osobou. Služba C2 Transfer overuje identitu odosielaním jednorazového hesla (OTP) na odosielateľom zadanú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo. Tým sa zaručí, že k súborom bude mať prístup iba zmýšľaný príjemca.

Synology C2 Transfer

S riešením C2 Transfer zostanú dáta vždy súkromné vďaka šifrovaniu klient-server, ktoré zabezpečí, že nahrané súbory klient nedokáže prečítať, pokiaľ si ich do svojho zariadenia bezpečne nestiahne autorizovaný príjemca.

Urýchlenie externých pracovných postupov

Služba C2 Transfer je navrhnutá tak, aby odosielanie súborov externým partnerom a klientom bolo vždy jednoduché, najmä pre personálne, právne, výrobné, finančné a marketingové oddelenie. V službe C2 Transfer nájdete integrovanú podporu obrázkových vodoznakov, dáta skončenia platnosti pre sťahovanie, stiahnutie na jedno použitie a požiadavky na súbory – to všetko umožňuje prijímať súbory zabezpečene.

Synology C2 Transfer

Dostupnosť

Služba C2 Transfer je dostupná od 25.08.2021 s plánom predplatného Pro, ktoré ponúka samostatné účty pre menšie tímy a podnikateľov. Centrálne spravované plány pre väčšie firmy budú k dispozícii už čoskoro.

Vyskúšajte si riešenie C2 Transfer zdarma vďaka predĺženému 90-dňovému bezplatnému skúšobnému obdobiu, ktoré môže využiť do konca roku 2021. Ďalšie informácie o službe C2 Transfer nájdete na tejto stránke.

C2 Transfer

 

ZDIEĽAŤ