Ekologicka_nalepka_Dansko
V téme ekologických zón budeme pokračovať. V prvej časti sme sa spolu pozreli na ekologické zóny Nemecka a Rakúska.

Samozrejme sme si povedali niečo aj o plaketách, ktoré povoľujú vstup do týchto zón. V tejto časti sa zameriame na krajiny ako je Dánsko a Francúzsko a postoj k problému znečisteniu ovzdušia.

Dánsko – ekologická známka

Dánsko je benevolentnejšie v téme ekologických plakiet. Tu od roku 2011 potrebujú plakety len zahraničné autobusy a nákladné vozidlá nad 3,5t. Túto plaketu nazývajú EcoSticker a je vyžadovaná len vo veľkomestách ako Kodaň, Aarhus, Odense a Aalborg. EcoSticker je prideľovaný až od normy EURO 4. Takýto sticker je zelený. Vozidlá s EURO 3 musia byť dodatočne vybavené povoleným filtrom pevných častíc a musia mať na prednom skle viditeľne umiestnený EcoSticker. Pozor! Za nedodržanie týchto predpisov vám hrozí pokuta až do 20.000 dánskych korún (2 700 €).
Existujú však aj výnimky. Po žiadosti na dánskom úrade vám môže byť povolený časovo obmedzený vstup. Takéto vozidlo má EcoSticker červenej farby.

Francúzsko – ekologická známka

Po vzore Rakúska začalo ekologické zóny zavádzať aj Francúzsko. Známky, ktoré povoľujú vstup do EKO zón sú nazývané Crit´Air. Medzi prvými mestami, v ktorých boli zavedené tieto zóny bol samozrejme Paríž. A to od roku 2016, konkrétne od júla. Pre zahraničné vozidlá platia tieto zóny od 1.2.2017 bez výnimky. Zóny tu však neplatia celý týždeň pre všetkých. Pre autobusy kategórie M2 a M3 a nákladné vozidlá kategórie N2 a N3 tieto zóny platia po celý týždeň od 8:00 do 20:00. Pre osobné vozidlá M1, N1 a motocykle od pondelka do piatku od 8:00 do 20:00.
Po čase môžu nastať zmeny a tieto obmedzenia sa môžu sprísniť. Pokuta za vstup do zóny bez známky sa môže vyšplhať do 68 €. Nákup známky je jednorazový, nakoľko známka má časovo neobmedzenú platnosť a platí na cestovanie po celom Francúzsku.

redakcia techvia.sk