kompresor

Piestový kompresor je typ vzduchového kompresora, ktorý na stláčanie vzduchu alebo iného plynu používa jeden alebo viac piestov. V širokej miere sa používajú v priemyselných a komerčných oboroch, najmä v auto a pneuservisoch, kde sa pracuje s pneumatikami osobných, ale aj nákladných vozidiel a autobusov.

Široký záber využitia

Kompresor je zariadenie, ktoré zvyšuje tlak plynu, aby sa mohol pohybovať v systéme. Okrem servisov zameraných na automobilový priemysel sa kompresory používajú aj na zvýšenie tlaku v chladiacich systémoch, klimatizačných systémoch a systémoch vykurovania a chladenia.

Kompresory sa používajú aj v priemysle na zvýšenie tlaku plynov, ako sú dusík a kyslík. Existujú dva hlavné typy kompresorov: piestové kompresory a rotačné. Piestové kompresory používajú piesty na zvýšenie tlaku plynu. Rotačné kompresory sa používajú na zvýšenie tlaku plynu rotujúcu skrutku alebo obežné koleso.

Piestové kompresory sú jedným z najrozšírenejších typov vzduchových kompresorov a tvoria takmer polovicu všetkých kompresorov vyrábaných na celom svete. Sú tiež najrozšírenejším typom v potravinárskom priemysle, kde sa používajú na konzervovanie. Keďže piesty sú oveľa účinnejšie ako iné typy kompresných systémov, sú v porovnaní s inými typmi vzduchových kompresorov aj relatívne cenovo dostupné, čo ocenia aj malí podnikatelia. V dielňach by nemali chýbať ani zdviháky, ktoré pri procese kompresovania pomôžu so zdvíhaním ťažkého nákladu.

Ako piestový kompresor funguje?

Piestový kompresor sa skladá z jedného alebo viacerých piestov, ktoré sa pohybujú hore a dole vo vnútri uzavretého valca. Keď sa do valca privádza stlačený vzduch, prúdi okolo piestov do výtlačného potrubia. Piesty sa potom vrátia do pôvodnej polohy, stlačia čerstvý vzduch vo valci a odčerpajú ho cez výtlačné potrubie. Proces sa opakuje znova a znova, kým sa nedosiahne požadovaný tlak. Výsledkom je, že piestové kompresory môžu produkovať vysoké tlaky pri nízkej spotrebe energie, pričom sú veľmi spoľahlivé.

Zdroj obrázku: Dmitry Bodyaev / Shutterstock.com

ZDIEĽAŤ