Zašli sme si na kávu a tak trochu ako členovia eko-zero klubu sme sa pohoršili na množstve odpadu, ktorý sme vyprodukovali „len“ jednou kávou. Separácia má zmysel a ešte väčší zmysel má neprodukovať odpad vôbec. Toho je v New Yorku skutočne obrovské kvantum. A len tak medzi rečou, káva po ochladnutí bola obodovaná na 3/10.