varioPRINT 140 QUARTZ

BRATISLAVA, 2. marca 2023 – Spoločnosť Canon inovovala rad čiernobielych produkčných tlačiarní a uviedla na trh sériu varioPRINT 140 QUARTZ. Modely sú vybavené osvedčenou technológiou varioPRINT 140 a ponúkajú poskytovateľom komerčnej tlače a interných tlačových služieb možnosť dočasného zvýšenia rýchlosti tlače a ľahšie pokrytie produkčných špičiek.

Séria varioPRINT 140, ktorá bola uvedená do predaja v roku 2017, si na trhu získala značnú obľubu a v regióne EMEA už bolo nainštalovaných viac ako 2 200 týchto strojov. Tlačiareň varioPRINT 140 QUARTZ, ktorá bola skonštruovaná pre prostredie s malým až stredným objemom tlače a produkuje v priemere 80 000 až 800 000 výtlačkov formátu A4 mesačne, je navrhnutá tak, aby zaistila spoľahlivý tlačový výkon, konzistentnú produktivitu a vysokú kvalitu výstupu.

Vďaka novej licenčnej štruktúre môžu používatelia tlačiarní varioPRINT 140 QUARTZ využívať trvalé alebo dočasné zvýšenie rýchlosti tlačiarne zo 115 strán za minútu na 130 str./min. alebo 140 str./min. To poskytuje podnikom väčšiu výrobnú flexibilitu, ktorá umožňuje reagovať na nepredvídateľné objemy tlače a produkcie, a tiež možnosť zvýšiť kapacitu až na 2,3 milióna výtlačkov A4 mesačne. Vďaka tomu firmy zvládnu sezónne špičky. Dočasná licencia je ponúkaná na mesačnej báze a je možné ju počas životnosti tlačiarne predĺžiť, koľkokrát je potreba.

Používatelia môžu do zásobníka papiera vložiť voliteľný modul Form Assist, ktorý zvyšuje kapacitu pre špeciálne papiere s nepravidelnou hrúbkou, ako sú lepené bankové dokumenty, skladané médiá alebo médiá s odlepovacou kartou.

Tlačiareň varioPRINT 140 série QUARTZ neprodukuje emisie ozónu a je navrhnutá tak, aby minimalizovala odpad tonera. Vďaka technológii HeatXchange™ sa teplo, ktoré vzniká pri fixácii tonera, prenáša pri tlači na ďalšie stránky. To pomáha šetriť energiu, zatiaľ čo nízka teplota zapekania umožňuje tlač na rôzne médiá.

Tlačiareň je štandardne vybavená tlačovým serverom Canon PRISMA sync, ktorý umožňuje intuitívne ovládanie a plánovanie produkcie až na osem hodín dopredu. Oznámenia upozorňujú obsluhu na potrebu doplnenia tonera alebo médií, rovnako ako na potrebu odobratia výstupu s dostatočným predstihom. Vďaka tomu je možné zaistiť nepretržitú tlač.

Jennifer Kolloczek, európska riaditeľka pre plánovanie, marketing a inovácie oddelenia produkčnej tlače v spoločnosti Canon Europe, k tomu podotýka: „Aj keď sa v odvetví digitálnej tlače sústredí pozornosť skôr na farebnú tlač, čiernobiela tlač bude aj naďalej predstavovať významnú časť celkového objemu tlače, a to ako teraz, tak aj v nasledujúcich rokoch. Mnoho poskytovateľov verejných služieb a interných tlačiarní potrebuje pre tlač dokumentov, pri ktorých je včasné dodanie zásadnú, odolnú monochromatickú tlačiareň, ktorá zabezpečí kvalitu, produktivitu a jednoduché použitie. Od svojho uvedenia na trh v roku 2017 si tlačiareň série varioPRINT 140 obľúbili tisíce používateľov v regióne EMEA pre spoľahlivý vklad do svojich produkčných schopností. Zavedením možnosti dočasného navýšenia rýchlosti reagujeme na rastúci problém predvídania objemu výroby. Väčšia flexibilita umožňuje zákazníkom investovať s istotou, pretože vedia, že môžu využiť dodatočnú kapacitu počas výrobných špičiek.“

ZDIEĽAŤ