OPPO

Vďaka kombinácii inovácií v oblasti hardwaru a unikátnych algoritmov prináša nová generácia technológie OPPO pre fotoaparát pod obrazovkou smartfónu dokonalú rovnováhu medzi kvalitou displeja a fotoaparátu. Na základe dlhoročných skúseností s technológiou fotoaparátov pod obrazovkou pokračuje OPPO vo vedení v oblasti inovácií inteligentných telefónov.

Bratislava, 4. augusta 2021 – Spoločnosť OPPO, predná svetová značka inteligentných zariadení, predstavila novú generáciu technológie fotoaparátu pod displejom (under-screen camera, USC) pre smartfóny. Vďaka kombinácii najlepších hardwarových inovácií a algoritmov umelej inteligencie, vyvinutých spoločnosťou OPPO, umiestňuje nové riešenie fotoaparátu pod obrazovkou predný fotoaparát diskrétne pod displej inteligentného telefónu spôsobom, ktorý zachováva integritu a konzistenciu celej obrazovky a to ako behom používania, tak v pohotovostnom režime. Nová technológia ponúka dokonalú rovnováhu medzi konzistentnou kvalitou obrazovky a kvalitou obrazu z fotoaparátu a predstavuje riešenie fotoaparátu pod obrazovkou, ktoré nemá konkurenciu.

Nové riešenie fotoaparátu pod obrazovkou odstraňuje mnoho technických a výrobných problémov, ktoré technológiu kamery pod displejom trápili už od začiatku jej vývoja. Prielomová technológia zahŕňa riešenie problémov, ako sú nekonzistentná kvalita zobrazenia v oblasti obrazovky nad fotoaparátom, špatná kvalita obrazu spôsobená umiestnením kamery pod displej a taktiež ťažkosti so spoľahlivosťou a životnosťou výrobku. Vďaka pokrokom v týchto oblastiach sa spoločnosti OPPO podarilo priniesť vylepšené riešenie fotoaparátu pod obrazovkou, ktoré posúva zážitok z používania celej obrazovky na novú úroveň.

displej oppo
Prototyp zariadenia s novou generáciou fotoaparátu pod obrazovkou od spoločnosti OPPO

Displej s novou generáciou riešenia fotoaparátu pod obrazovkou od spoločnosti OPPO prináša niekoľko inovácií v oblasti konštrukcie aj algoritmov umelej inteligencie:

  • Inovatívna geometria pixelov: Nové riešenie zmenšuje veľkosť každého pixelu bez toho, aby sa znížil počet pixelov a zaisťuje tak vysoko kvalitné zobrazenie displeja s hustotou 400 PPI aj v oblasti fotoaparátu.
  • Priehľadné pripojenie a nová konštrukcia: Spoločnosť OPPO nahradila tradičný spôsob pripojenia obrazovky inovatívnym priehľadným vodivým materiálom. V kombinácii s vysoko presným výrobným procesom, ktorý redukuje šírku vodičov o 50 %, je výsledkom omnoho jemnejšia kvalita zobrazenia s plynulejším vizuálnym zážitkom.
OPPO
Inovatívna geometria pixelov novej generácie fotoaparátu pod obrazovkou od spoločnosti OPPO
  • Lepšia kontrola presnosti, farieb a jasu obrazovky: Na rozdiel od súčasného odvetvového štandardu, kedy sa v oblasti obrazovky nad fotoaparátom používa jednopixelový obvod pre riadenie dvoch pixelov („1-to-2“), predstavila spoločnosť OPPO nové riešenie využívajúce vlastnú technológiu obrazovky, kedy každý pixelový obvod riadi len jeden pixel („1-to-1“). Spoločne s presnou technológiou algoritmickej kompenzácie, vyvinutou spoločnosťou OPPO, to umožňuje presné riadenie chromatičnosti a jasu celého displeja s odchýlkou približne 2 %. Pre použitie ako je čítanie elektronických kníh, prezeranie správ alebo navigácia pomocou máp, umožňuje nová generácia technológie fotoaparátu pod obrazovkou od spoločnosti OPPO presné zobrazenie menších písmen a lepšie zachovanie aj zobrazenie detailov textúr aj farieb, čo vedie ku konzistentnejšiemu a pohlcujúcemu zážitku.
  • Vyššia spoľahlivosť a životnosť: Vďaka zavedeniu pixelového obvodu „1-to-1“ a špecializovaného optimalizačného algoritmu je riešenie novej generácie fotoaparátu pod obrazovkou od spoločnosti OPPO schopné zaistiť kompenzáciu zobrazenia v oblasti fotoaparátu pod obrazovkou, čo zvyšuje životnosť displeja až o 50 %.

Pre samotný fotoaparát vyvinuli americké výskumné ústavy spoločnosti OPPO rad zobrazovacích algoritmov umelej inteligencie – vrátane redukcie difrakcie, HDR a AWB – s cieľom obmedziť niektoré negatívne vedľajšie účinky, ktoré sa obvykle vyskytujú u fotoaparátov pod obrazovkou, ako sú rozmazaný obraz a odlesky. Spoločnosť OPPO taktiež pomocou desiatok tisíc snímok vycvičila svoj model umelej inteligencie pre redukciu difrakcie, aby vyriešila problémy spôsobené difrakciou u zdroja svetla a umožnila používateľom zhotoviť jasnejšie a prirodzenejšie vyzerajúce snímky.

foto OPPO
Ukážkové fotografie zhotovené pomocou novej generácie fotoaparátu pod displejom od spoločnosti OPPO

V súvislosti s rastúcim dopytom spotrebiteľov po väčšom pomere displeja k telu smartfónu a nových riešeniach inteligentných telefónov, investovala spoločnosť OPPO do výskumu a vývoja v týchto oblastiach značné prostriedky. Od roku 2018, kedy spoločnosť OPPO zahájila vývoj tejto technológie, uviedla doposiaľ tri generácie riešení fotoaparátu pod displejom a zažiadala pritom o viac ako 200 súvisiacich patentov. V roku 2020 spoločnosť OPPO ďalej prispela k rozvoji tejto technológie predložením prvých návrhov noriem pre technológiu kamier pod obrazovkou Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (International Electrotechnical Commission, IEC). Súčasťou predloženého návrhu boli odporúčania siedmich kľúčových technických ukazovateľov vrátane priepustnosti displeja, odrazivosti, rovnomernosti, gama korekcie, farebného posunu a poklesu jasu.

OPPO bude pokračovať vo výskume a vývoji hardwarovej konštrukcie a možností algoritmického spracovania pre ďalšie optimalizácie svojej technológie kamery pod displejom. Konečným cieľom je priniesť používateľom na celom svete pohlcujúci, skutočný systém fotoaparátu pod displejom, ktorý pokryje celú prednú stranu smartfónu.

 

ZDIEĽAŤ