preteky Rádiom riadené plachetnice

Pod záštitou Slovenského zväzu jachtingu Slovenský modelársky zväz zorganizoval prvé pohárové preteky v tomto roku v lodnej triede Micro Magic. Preteky boli vypísané na desať rozjázd, ktoré sa v miernom vetre podarilo odjazdiť. Zúčastnilo  sa desať pretekárov, z toho dvaja z Českej republiky.

Po rozostavení trate sa pretekári postavili na štart a súboj sa začal. Nebol jednoduchý vzhľadom na to, že plachetnice boli riadené z brehu a tak pretekári museli mať dobrý odhad, aby nedošlo ku kontaktu medzi loďami a zároveň všetky manévre museli prebiehať v súlade s pravidlami jachtingu.

Ovládateľnosť týchto plachetničiek je o to zložitejšia, pretože pohyb týchto plavidiel je závislý len na sile vetra a nastavenia plachiet v tomto vetre. Plachetnice nemajú žiadne iné pomocné zariadenie, ktoré by im pomohlo v plavbe.

Tieto preteky majú svoje osobité čaro, účastníci živo komunikujú medzi sebou a navzájom sa slovne upozorňujú, kto má prednosť  plavby a v prípade nedania prednosti v plavbe žiadajú o nápravu tzv. protest.

Preteky sa obišli bez materiálnych škôd a všetky plachetnice odchádzali domov v poriadku.  Na celkový chod pretekov dohliadal rozhodca, aby sa konali v zmysle fair play a podľa pravidiel pretekania v jachtingu.

techvia.sk