automatická brzda pri nezatvorených dverách vodiča