Huawei logo

Bratislava, 18. februára 2019 – Skupina amerických predstaviteľov sa v poslednej dobe snaží vyvíjať tlak na európske krajiny a blokovať spoločnosť Huawei na základe nepodložených dôkazov. Toto správanie je pre nás prekvapivé a veríme, že naši zákazníci príjmu správne rozhodnutia na základe vlastného vedomého úsudku a skúseností s našou spoločnosťou.

V odpovedi na nedávne obvinenia amerických úradov uvádza Austin Zhang, hovorca spoločnosti Huawei za región CCE&Nordic, nasledovné:

Spoločnosť Huawei vstúpila na európsky trh pred 20 rokmi. Nielen v Európe, ale aj v globálnom meradle máme zreteľný historický kredit v oblasti bezpečnosti, ktorý si môžu naši zákazníci overiť. Istá malá skupina oficiálnych predstaviteľov USA sa pokúša vyvíjať tlak na európske krajiny, aby vylúčili Huawei zo zákaziek a obchodných vzťahov pre údajné bezpečnostné dôvody. Tieto obvinenia sú však nepodložené a správanie zástupcov USA prekvapivé. Veríme, že naši klienti sa budú rozhodovať na základe vlastného úsudku a informácií.

Veľkosť sa nerodí zastrašovaním či nadradeným správaním, a preto sa často pýtame, čo je za týmito aktivitami. Veríme, že vlády a obyvatelia Európy si vytvoria vlastný názor.

Na dnešnej európskej vyspelosti sa podieľal aj voľný trh a spravodlivý konkurenčný boj. Téma kybernetickej bezpečnosti je technickou záležitosťou a nemala by sa politizovať. Vylúčenie Huawei z otvoreného trhu neprispeje k efektívnejším riešeniam, ani nezníži existujúce kybernetické riziká. Práve naopak. Môže podstatne zvýšiť ceny komunikačnej infraštruktúry a priniesť výrazný odklad digitalizácie. Navyše tento precedens vážne spomalí technické inovácie a európske krajiny sa môžu stať menej konkurencieschopnými. Dopady pocítia tak európske vlády, ako aj firmy a samotní občania.

Inovácia a spolupráca vytvárajú firewall, ktorý chráni kybernetickú bezpečnosť. Nie je to ani prípad bezpečnosti alebo vývoja. Huawei prispel vo veľkej miere k digitálnej Európe a spoločenskému vývoju za posledných 20 rokov. Nevyvolávame bezpečnostné problémy. Namiesto toho aktívne prispievame k posilneniu kybernetickej bezpečnosti. Veríme, že sa všetci zainteresovaní rozhodnú správne a vytvoria priestor s rovnými príležitosťami pre všetky spoločnosti.

Tlačová správa

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here