Spoločnosť Canon Europe v máji predstavuje PRISMAcolor Manager, cloudový softvér pre správu farieb, ktorý umožňuje komerčným a interným poskytovateľom tlačových služieb merať a overovať farby na všetkých digitálnych produkčných tlačiarňach CMYK.

Pomocou jednoduchého procesu, ktorý vykonáva prísne kontroly kvality a konzistencie, PRISMAcolor Manager overuje presnosť farieb voči uznávaným priemyselným štandardom, ako sú FOGRA[1] a IDEAlliance[2], alebo používateľom definovaným cieľom a toleranciám. To umožňuje operátorom porovnávať a presne replikovať vytlačené farby.

PRISMAcolor Manager ponúka komerčným a interným poskytovateľom tlačových služieb jednoduchý spôsob, ako potvrdiť a vizualizovať kvalitu farieb digitálnych výtlačkov proti zvolenému cieľu tým, že jasne štruktúruje proces digitálneho merania farieb, zjednodušuje spôsob zobrazenia a analýzu a zbiera výsledky meraní farieb z rôznych tlačiarní. Výsledky analýzy potom overuje a hodnotí podľa definovaných štandardov.

Vďaka intuitívnemu rozhraniu môže softvér používať akýkoľvek operátor, čo šetrí čas a zdroje. PRISMAcolor Manager ukazuje obsluhe prostredníctvom jednoduchej animácie krok za krokom, ako vykonávať meranie farieb, od inicializácie až po generovanie správ. Zároveň obmedzuje plytvanie tlačovými chybami a pomáha ich minimalizovať, a to buď automatickým odoslaním grafov merania so správnym nastavením do zariadenia riadeného ovládačom PRISMAsync či Fiery, alebo zobrazením správneho nastavenia kvality farieb na obrazovke ako pokynu pre obsluhu. Ilustrácie poskytujú počas merania v reálnom čase spätnú väzbu a kontrolné značky po správnom vykonaní každého kroku.

PRISMAcolor Manager

Pomocou PRISMAcolor Manager môžu operátori overiť kvalitu farieb štyrmi spôsobmi:

  1. Z tlačového servera PRISMAsync[3] sa vytlačí skúšobná tabuľka so správnym nastavením a zmeria sa pomocou interných snímačov farieb digitálnej tlače. Overenia sú potom nahrané do PRISMAcolor Managera. Celý tento proces prebieha automaticky.
  2. Z PRISMAcolor Manager sa automaticky vytlačí testovacia tabuľka s ID kódovaním[4] a správnym nastavením farieb CMYK na motore riadenom ovládačom PRISMAsync alebo Fiery a ľahko sa zmeria pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis, ktoré prepojí výsledky validácie k testu prostredníctvom ID testu .
  3. Z PRISMAcolor Manager sa stiahne testovacia tabuľka s ID kódom a ručne sa vytlačí na akejkoľvek tlačiarni CMYK s podporou SNMP pomocou nastavenia kvality farieb zobrazených v PRISMAcolor Manager. Graf sa potom ľahko zmeria cez PRISMAcolor Manager pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis a výsledky validácie sú prepojené s testom prostredníctvom ID testu.
  4. Štandardný testovací graf na overenie farieb sa meria prostredníctvom PRISMAcolor Manager na overenie pomocou kompatibilného meracieho zariadenia X-Rite i1 Pro alebo iSis.

PRISMAcolor Manager

PRISMAcolor Manager bude k dispozícii od mája 2023 prostredníctvom PRISMA Home pre všetky nástroje a aplikácie PRISMA Cloud.

[1] FOGRA je neziskový vedecký výskumný ústav pre tlačiarenský a mediálny priemysel. Vykonáva audity, ktoré poskytujú nezávislé meradlo kvality, čo umožňuje tak predajcom, ako aj tlačiarenským podnikom objektívne posúdiť schopnosti ich lisov a výrobných procesov.
[2] IDEAlliance je popredným vývojárom špecifikácií a certifikácií v odbore grafických komunikácií a globálnym združením značiek, tlačiarní a technologických spoločností.
[3] Vyžaduje sa licencia pokročilej správy farieb.
[4] Testovací graf s ID kódom bude mať jedinečný identifikačný kód používaný v programe PRISMAcolor Manager.

ZDIEĽAŤ