Spoločnosti 20th Century Fox, Panasonic Corporation a Samsung Electronics oznámili uzavretie nového partnerstva, ktorého cieľom je vytvoriť otvorenú, licenčným poplatkom nepodliehajúcu platformu pre dynamické metadáta používané technológiou High Dynamic Range (HDR), ktorej súčasťou je aj príslušná certifikácia a logo s predbežným označením HDR10+. Spomínané tri spoločnosti spoločne vytvoria licenčný orgán, ktorý začne na platforme HDR10+ poskytovať licencie v januári 2018. Tento subjekt bude licencovať metadáta širokému spektru firiem vrátane poskytovateľov obsahu, výrobcov televízorov s ultravysokým rozlíšením, Blu-ray prehrávačov a rekordérov či set-top boxov, alebo dodávateľov tzv. systémov na čipe (SoC). Metadáta budú poskytované bez licenčných poplatkov len za nominálny správny poplatok.

Ako lídri v oblasti domácej zábavy poskytujúci potrebný hardvér i obsah sú tieto tri spoločnosti ideálnymi partnermi, ktorí môžu technológiu HDR10+ ponúknuť domácnostiam spotrebiteľov po celom svete,“ uviedol Jongsuk Chu, senior viceprezident divízie Visual Display spoločnosti Samsung Electronics. „Sme odhodlaní ponúkať v našich televízoroch podporu najnovších technológií a sme presvedčení, že HDR10+ umožní poskytovať obsah prvotriednej kvality a zdokonalí prežívanie pri domácom sledovaní televíznych programov či filmov.

HDR10+ je najmodernejšia technológia využívajúca výhody HDR televízorov, ktorá ponúka najlepší možný divácky zážitok pri sledovaní obsahu na obrazovkách novej generácie. HDR10+ ponúka na všetkých obrazovkách bezkonkurenčnú kvalitu obrazu, pretože pre každú scénu automaticky optimalizuje nastavenie jasu, farieb i kontrastu. Predchádzajúce verzie používali statické mapovanie odtieňov a pevne nastavené vylepšenie obrazu bez ohľadu na jednotlivé scény. HDR10+ oproti tomu používa dynamické mapovanie odtieňov, takže kvalita obrazu je vylepšovaná pre každú scénu samostatne, čo umožňuje dosiahnuť žiarivé podanie farieb a nebývalú kvalitu obrazu. Tento nový a zdokonalený vizuálny zážitok umožní spotrebiteľom sledovať obsah v kvalite, v akej bol zamýšľaný filmovými tvorcami.

HDR10+ je technologický krok vpred, ktorý optimalizuje kvalitu obrazu pre displeje novej generácie,“ vyhlásil Danny Kaye, výkonný viceprezident spoločnosti 20th Century Fox a generálny riaditeľ Fox Innovation Lab. „HDR10+ poskytuje dynamické metadáta popisujúce presne každú jednotlivú scénu, takže je možné dosiahnuť nebývalú kvalitu obrazu. Na základe spolupráce so spoločnosťami Panasonic a Samsung  prebiehajúcej v rámci našich laboratórií Fox Innovation Lab sme schopní uvádzať na trh nové platformy, ako je HDR10+, ktoré umožňujú presnejšie realizovať pôvodný zámer filmových tvorcov aj mimo kinosály.

Pre partnerov, ktorí chcú využiť túto platformu pre svoje produkty vyhovujúcu štandardu HDR10+, existuje niekoľko kľúčových výhod. HDR10+ ponúka systémovú flexibilitu, ktorá celému radu partnerov vrátane tvorcov a distribútorov obsahu či výrobcov televízorov a zariadení umožňuje začleniť túto platformu do svojich produktov, a zlepšiť tak divácky zážitok. Platforma HDR10+ bola navrhnutá tak, aby umožnila budúci vývoj a inovácie, ktoré v nadchádzajúcich rokoch umožnia ponúknuť ešte výkonnejšie technológie.

„Panasonic spolupracuje s poprednými výrobcami pôsobiacimi v odbore dlhodobo a podieľal sa na vývoji radu doposiaľ používaných technologických formátov. Teší nás, že môžeme so spoločnosťami 20th Century Fox a Samsung spolupracovať na vývoji nového formátu HDR, ktorý spotrebiteľom prinesie toľko výhod,“ uviedol Yuki Kusumi, výkonný riaditeľ spoločnosti Panasonic. „Vzhľadom na to, že sa popri rýchlo zvyšujúcom množstve prémiového obsahu v HDR podporuje výrazné zlepšenie kvality HDR obrazu a taktiež širší rad televízorov, očakávame, že sa HDR10+ rýchlo stane de facto HDR formátom.“

Návštevníci tohtoročného veľtrhu IFA sú pozvaní na návštevu stánkov spoločností Samsung Electronics a Panasonic, kde sa o technológii HDR10+ dozvedia viac informácií.

Na veľtrhu CES 2018 oznámia spoločnosti Century Fox, Panasonic a Samsung ďalšie informácie o licenčnom programe a predvedú ukážku technológie HDR10+.

Tlačová správa