Viac než 1000 upcyklovaných a vyradených dosiek elektronických obvodov dodaných spoločnosťou TCL v spojení s inšpiráciou steblami trávy ilustruje kľúčovú výzvu recyklácie elektronických výrobkov.

Spoločnosť TCL, svetová spoločnosť v oblasti inteligentných technológií, s hrdosťou oznamuje, že jej inovatívna umelecká inštalácia #TCLGreen, vytvorená v spolupráci s svetoznámym umelcom Kelvinom Chu, získala prestížne ocenenie Red Dot Design Award pre značky a komunikačný dizajn 2023.

„Sme nadšení, že sme boli ocenení v jednej z najväčších svetových dizajnových súťaží za náš dobrý dizajn a kreativitu,“ povedal Tiago Abreu, vedúci Design Innovation Center, X-Lab v spoločnosti TCL. „Socha TCLGreen je dokonalou ukážkou kombinácie sily umenia a technológie pri inšpirovaní k jedinečnosti a vytváraniu dopadu na myslenie ľudí. Inštalácia, ktorá symbolizuje rast a zhodnotenie všetkých zdrojov našej planéty, ilustruje náš záväzok napomáhať zelenej planéte.“

Socha TCLGreen, ktorá bola prvýkrát predstavená spolu s globálnou kampaňou #TCLGreen, predstavuje cestu k štandardom ESG spoločnosti TCL a cestu k udržateľnému rozvoju. Je vyrobená z viac než 1000 upcyklovaných a vyradených dosiek elektronických obvodov dodaných spoločnosťou TCL, inšpiruje sa steblami trávy a ilustruje kľúčovú výzvu recyklácie elektronických výrobkov, pričom spája prvky udržateľného fyzického umenia, interaktívneho umenia, metaverze umenia a umelej inteligencie a prináša doslova pohlcujúci zážitok.

Začiatkom tohto roka si socha TCLGreen odniesla cenu Golden A‘ Design Award ako jediný víťaz v kategórii Cirkulárna ekonomika a degeneratívny dizajn. Predtým sa časť inštalácie objavila taktiež na veľtrhu CES 2023 v Las Vegas a na milánskom týždni dizajnu. Na septembrovom veľtrhu IFA 2023 bolo dielo čiastočne vystavené ako súčasť multizmyslovej expozície, ktorá kombinuje video, zvuk a svetlo.

TCLGreen

Hoci bol projekt #TCLGreen oficiálne spustený v roku 2022, udržateľnosť je už dlho prioritou spoločnosti TCL. Ako globálna technologická spoločnosť a zodpovedný firemný občan uplatňuje TCL inovácie, zelené technológie a riešenia čistej energie naprieč svojimi produktami, výrobou, dodávateľským reťazcom a firemnou kultúrou. Okrem zavádzania ľahkých, neznečisťujúcich, obnoviteľných a udržateľných obalových materiálov TCL zabezpečuje, aby bol dizajn každého výrobku čo najšetrnejší k životnému prostrediu. Vďaka veľkému úsiliu v oblasti výskumu a vývoja produkty TCL dosahujú vyššiu praktickosť, trvanlivosť a účinnosť, a chránia tak životné prostredie a pomáhajú spotrebiteľom šetriť zdroje. Minulý mesiac bola spoločnosť TCL Industries ocenená Svetovou organizáciou pre ekologický dizajn významným ocenením Green Design International Contribution Award.

Čo sa týka výroby, spoločnosť TCL zaviedla rozsiahle účinné postupy na zníženie znečistenia, optimalizáciu spotreby energie a riadenie skleníkových plynov v priebehu celého procesu. Hlavne prijala významné záväzky znížiť do roku 2025 emisie skleníkových plynov, ako aj spotrebu vody, elektrickej energie, zemného plynu a EPS. Vo svojej Bielej knihe o uhlíkovej neutralite vydanej v júli 2023 taktiež oficiálne deklarovala ciele dosiahnuť do roku 2030 limitných emisií oxidu uhličitého a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

Spoločnosť TCL navyše aktívne zapája dodávateľov a zamestnancov do vytvárania udržateľnejšieho dodávateľského reťazca a firemnej kultúry. V minulom roku spoločnosť aktualizovala interné požiadavky na ochranu životného prostredia a spoločne s dodávateľmi zahájila systém bez halogénových technických noriem. V USA spoločnosť TCL taktiež spolupracuje s Agentúrou pre ochranu životného prostredia (EPA) v rámci ich záväzku America Recycles Pledge a taktiež so štátnymi úradmi a miestnymi komunitami na rozvoji recyklačných a vzdelávacích programov. Za svoj záväzok k udržateľnosti získala spoločnosť už štyri roky po sebe ocenenie Gold Tier Award v každoročnej súťaži EPA Sustainable Materials Management Electronics Challenge a v roku 2021 dostala vôbec prvýkrát zvláštne ocenenie Special Sustainability Leadership Award.

Ocenenie Red Dot Design Award s viac než šesťdesiatročnou históriou je dnes celosvetovo považované za jednu z najvyhľadávanejších známok kvality dobrého dizajnu. Ako ocenený projekt bude umelecká inštalácia TCLGreen predstavená širšiemu celosvetovému publiku na webových stránkach Red Dot a na ďalších individuálnych výstavách, kde bude prezentovať výnimočnú kreativitu a účinnú komunikáciu spoločnosti TCL pri predávaní jej ekologických záväzkov naprieč všetkými oblasťami jej pôsobenia.

11/2023

ZDIEĽAŤ