3M 30 rokov
3M to vie už 30 rokov a u nás reaguje na aktuálne potreby spoločnosti

Tridsať rokov pôsobenia medzinárodnej spoločnosti 3M v regióne východnej Európy sa v pozitívnom svetle prejavilo aj u nás na Slovensku – a vôbec nie len čo sa týka ekonomickej stránky či pracovných miest. Okrem výroby totiž medzi hlavné piliere 3M patrí aj rovnosť príležitostí, trvalá udržateľnosť a s nimi spojené CSR aktivity, ktoré úspešne realizujú aj v našom regióne.

Za viac než 120 rokov fungovania 3M sa lokálna spoločnosť z Minnesoty stala celosvetovým lídrom na poli inovácií a postupne expandovala do mnohých častí sveta. Už 30 rokov pôsobí aj na trhu východnej Európy, kde 3M spolupracuje s miestnymi zákazníkmi a svojimi jedinečnými produktmi a riešeniami pomáhajú ľuďom v domácnostiach, ale aj na pracoviskách.

„Nepredávame produkty, ale riešenia. Naším cieľom je uľahčiť životy ľudí po celom svete,“ hovorí Soňa Roventa-Hakszer, Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia a dodáva, že región východnej Európy je pre 3M kľúčový.

30 rokov prinieslo ovocie aj u nás

Riešenia z dielne 3M uľahčujú životy ľudí aj u nás, jedno z piatich najväčších výrobných centier 3M na svete sa nachádza v susednom Poľsku. „V súčasnosti v Superhube vo Vroclave vyrábame viac ako 12 000 inovatívnych produktov, všetky s označením „Made in Poland“. Odtiaľ sa vyvážajú takmer do celého sveta,“ vysvetľuje Soňa Roventa-Hakszer. Toto množstvo vypovedá o tom, aký veľký význam má poľská pobočka. „V Poľsku máme niekoľko veľkých výrobných závodov a Globálne stredisko, kde dokopy zamestnávame tisícky zamestnancov. K tomu ešte treba prirátať ľudí pôsobiacich v marketingu spoločnosti a obchodných zástupcov,“ objasňuje.

Celkovo nejde o žiadnu malú východoeurópsku pobočku: za 30 rokov investovalo 3M v regióne 650 miliónov dolárov, dalo prácu 4400 zamestnancom v 7 výrobných závodoch a na 200 výrobných linkách – okrem Poľska, Maďarska Českej republiky ich nájdeme aj u nás, v Bratislave a Banskej Bystrici. Každá krajina má pre pobočku svoj vlastný prínos. „Povedomie o značke je na Slovensku medzi odbornou verejnosťou veľmi vysoké. Ľudia z priemyslu či zdravotníctva poznajú 3M vďaka jeho inovatívnym produktom a propagácii vedy v regióne,“ dodáva Soňa Roventa-Hakszer.

Keď hovoríme o Slovensku, odpoveďou Sone Roventa-Hakszer ako Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia na otázku, akí sú slovenskí zákazníci vo všeobecnosti, je ich priateľský prístup, ale zároveň profesionálny odstup. „Slováci sú dosť nároční, pokiaľ ide o dobré parametre výrobkov a najmä kvalitné služby. Očakávajú okamžitú pozornosť a rýchle konanie. Na cenu zvyčajne až takí citliví nie sú,“ opisuje.

nalepovacie štítky Post-it®

Produkty, s ktorými sa stretáva každý

Aj u nás sa stále nájdu ľudia, ktorí spoločnosť 3M nepoznajú, jej produkty však áno. V priemere sa s rôznymi výrobkami tejto značky stretávame pri rôznych situáciách až 17-krát denne!

Ide predovšetkým o súčiastky používané v zdravotníctve a automobilovom priemysle, ale aj známe kancelárske potreby, nalepovacie štítky Post-it®. Počas pandémie sa stali kľúčovými výrobcami ochranných pomôcok, FFP2 a FFP3 respirátorov. Mimochodom, tieto respirátory 3M vyrábala už desiatky rokov, využívali sa totiž aj v priemysle ako ochrana baníkov pred prachom.

respirátor FFP2

Vedu a výskum nielen robia, ale aj popularizujú

Nie sú to však len čísla, čo robí spoločnosť jedinečnou, ale aj to, v koľkých ďalších smeroch dokáže pomôcť ďalej a ako svoj vplyv využije. To si uvedomuje aj 3M, preto svoj dosah využíva na pomoc v oblastiach, ktoré považuje za kľúčové: globálne, ako aj v našom regióne. Svoju aktivitu vo veľkej miere zameriavajú na vedu a výskum, čo je oblasť, v ktorej sa snažia o popularizáciu, ale aj inklúziu.

Spolupracujú s univerzitami a ich študentmi, ktorí už počas štúdia dostávajú možnosť získavať praktické skúsenosti a sú pre nich vytvorené podmienky na navrhovanie inovatívnych riešení. „V regióne východnej Európy organizujeme súťaže pre študentov, ako napríklad 3Mind, s cieľom povzbudiť mladých ľudí, aby zvládli výzvy v oblasti technológií, chémie a medicíny. Spolu s technickými školami vychovávame nové generácie vedcov, inžinierov, špecialistov na mechatroniku a elektroniku,“ hovorí  Soňa Roventa-Hakszer, Safety & Industrial Channel Leader, 3M East Europe a Region & Country Leader, 3M Slovakia, pričom zdôrazňuje, že mnoho študentov ostáva po skončení školy pôsobiť v 3M a stávajú sa cennou súčasťou tímu.

Veľkou snahou 3M je povzbudiť k záujmu o štúdium vedy a techniky najmä dievčatá a ženy. Nielenže podporujú organizácie, ktoré sa popularizácii vedy u žien venujú, ale aj sami idú príkladom a ponúkajú im možnosti na uplatnenie. Samozrejmosťou je úplná platová rovnosť medzi mužmi a ženami na všetkých pozíciách.

Životné prostredie bije na poplach a 3M na to odpovedá konkrétnymi činmi

Práve veľké spoločnosti majú obrovský vplyv aj na globálne smerovanie a 3M si to uvedomuje. ,,Spoločne budujeme silnú ekonomiku krajín regiónu a ovplyvňujeme životy ich obyvateľov. Vytvárame inovatívne podniky, dbáme na diverzitu a investujeme do udržateľných riešení. Takto vidíme smerovanie aj do budúcna,“ vysvetľuje Soňa Roventa-Hakszer filozofiu spoločnosti 3M. Najdôležitejšími aspektmi v týchto dňoch sa zdajú byť najmä ekológia a udržateľnosť.

3M si svoju zodpovednosť uvedomuje a aj so zodpovedným prístupom začína od seba. Cieľom je vždy konať s ohľadom na našu planétu a jej budúcnosť. Preto vyvíjajú inovatívne výrobky, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Ich prioritami sú energetická účinnosť, moderné odpadové hospodárstvo, udržateľná spotreba vody a obnoviteľné zdroje energie.

Už od roku 1975 sa 3M zapája do mnohých environmentálnych projektov a ich plány do budúcna sú veľmi konkrétne: zameriavajú sa na ochranu vodných zdrojov a celkovo zníženú spotrebu vody pri výrobnom procese, do roku 2025 sa zaviazali znížiť množstvo fosílnych palív o 56,7 tis. ton a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. O všetky tieto ambície sa usilujú celosvetovo, ale aj v regióne východnej Európy, kde vo svojich výrobných závodoch plánujú do roku 2023 znížiť spotrebu elektrickej energie, vody a znížiť emisie CO2.

ZDIEĽAŤ