CyberGame

Originálna slovenská kyberbezpečnostná hra CyberGame zaujala študentov, učiteľov aj profesionálov z rôznych oblastí. Po dvoch týždňoch je registrovaných viac ako sedemstosedemdesiat účastníkov (772). Aspoň jednu úlohu už vyriešili viac ako tri stovky mužov a sedemnásť žien.

Podľa registračného formulára sa do desaťtýždňového súboja prihlásilo tristo stredoškolákov a vysokoškolákov, viac ako tri stovky profesionálov zo súkromnej sféry aj verejnej správy a dve desiatky učiteľov. Dievčatá a ženy tvoria desatinu registrovaných účastníkov. Účasť v hre je otvorená až do začiatku mája.

„Výhodou hry je, že účastníkom CyberGame stačí vlastný počítač a voľne dostupné analytické nástroje,“ vysvetľuje Rastislav Janota, riaditeľ Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. „Prekvapivo vysoká účasť v súťaži nám signalizuje, že téma kybernetickej bezpečnosti rezonuje ešte silnejšie, ako sme predpokladali. Podľa výsledkov tu vidíme ostrieľaných profesionálov, ale píšu nám aj skúsení hráči komerčných hier,  ktorí sa prijali výzvu kyberbezpečnosti.“

CyberGame

Súťaž má parametre kybernetického cvičenia, ale je koncipovaná tak, že obsahuje úlohy rôznej náročnosti a odmeny môžu získať účastníci vo viacerých kategóriách. Okrem najlepšieho hráča je pripravená cesta do malvérového laboratória ESET do Kanady pre najlepšiu hráčku a najlepšieho hráča študenta. Odmeny sú aj pre hráčov, ktorí pracujú vo verejnej správe a atraktívnu cenu získava aj najmladší hráč, ktorý vyrieši úlohy s nulovou náročnosťou a dve ľubovoľné úlohy s vyššou náročnosťou.

Z celkového počtu uviedlo dvadsať registrovaných hráčov, že pracuje vo firme, ktorá sa podieľa na organizácii hry. Znamená to, že hrajú ako ostatní hráči, zbierajú vlajky, vidia svoje body, ale ich poradie sa nezobrazuje v celkovej tabuľke. CyberGame tak dáva možnosť vyrovnanej súťaže aj pre účastníkov, ktorí nepracujú ako špecialisti v popredných bezpečnostných firmách.

CyberGame sa hrá v štyroch hracích vetvách – malvérová analýza, obfuskácia a kryptografia, forenzná analýza a OSINT. Hráči môžu hrať všetky vetvy alebo sa špecializovať. Už prvé dva týždne ukazujú, že každá vetva má svojho významného lídra.

Bratislava 15. marec 2022

ZDIEĽAŤ