Patrik Minar  vám ponúka šiestu a zároveň poslednú časť seriálu „Jedno svetlo“, v ktorej sa bude venovať svieteniu spoza objektu. Toto fotenie je vhodné na pekné a jemné vykreslenie obrysov snímaného objektu.