POZOR, nie pri každom IP môžete vystaviť vaše zariadenie vode!

O  vodeodolnosti sa toho dá na internete nájsť naozaj veľa. My sme sa v tomto článku snažili zamerať najmä na to najpodstatnejšie, čo by vás mohlo zaujímať pri vašich zariadeniach.

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým, aký je rozdiel medzi vodeodolnosťou a vodotesnosťou? Niektoré zariadenia dokážu zniesť manipuláciu v daždi, ale ponorenie do vody už nie. Preto sme vám pripravili túto prehľadnú tabuľku so stupňami krytia (IP), na základe ktorých si môžete skontrolovať svoje zariadenie.

Milovníkov letných dovoleniek chceme upozorniť, že žiaden výrobca zariadení negarantuje vodeodolnosť alebo vodotesnosť v morskej vode. Na to si treba dávať pozor.

IP kód tvoria dve cifry. Prvá predstavuje ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vniknutím cudzích predmetov, druhá stupeň krytia pred vniknutím vody.

Prvé číslo IP:
Stupeň IP Ochrana Osôb
Ochrana pred nebezpečným dotykom
Ochrana zariadenia
Ochrana pred vniknutím cudzích predmetov
IP 0x Bez ochrany Bez ochrany
IP 1x Chrbtom ruky (> 50 mm) Veľkých (50 mm)
IP 2x Prstom (> 12 mm, dľžka 80 mm) Malých (12,5 mm)
IP 3x Nástrojom (> 2,5 mm) Drobných (2.5 mm)
IP 4x Nástrojom, drôtom (> 1 mm) Veľmi drobných (1 mm)
IP 5x Akoukoľvek pomôckou Prachom
IP 6x Akoukoľvek pomôckou Prachotesné
Druhé číslo IP:

Stupeň IP
Stupeň ochrany pred vniknutím vody
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Zvisle padajúce kvapky vody
IP x2 Šikmo padajúce kvapky pod uhlom 15°
IP x3 Kropenie vodou pod uhlom 60° – DÁŽĎ
IP x4 Proti striekajúcej vode vo všetkých smeroch
IP x4K Proti striekajúcej vode so zvýšeným tlakom vo všetkých smeroch
IP x5 Tryskajúca voda
IP x6 Intenzívne tryskajúca voda
IP x6K Intenzívne tryskajúca voda so zvýšeným tlakom
IP x7 Dočasné ponorenie
IP x8 Trvalé ponorenie
IP x9K Trvalé ponorenie a odolnosť voči tlaku či teplote – čistenie parou

Je dôležité, aby ste si dávali pozor pri používaní zariadenia. Aj keď má zariadenie ochranu IP x8, nesmie byť poškodené. Po každom náraze ochrana povoľuje, čím sa aj zariadenie stáva menej odolným voči vode.

Na zvýšenie ochrany existujú napríklad rôzne kryty, ktorými si môžete zlepšiť odolnosť vášho zariadenia (najčastejšie pri mobilných telefónoch).

text & foto Andrea Horváthová