Yacht Skipper

Yacht Skipper  |  Voditelj Brodice  |  Boat Skipper

Máte chuť sa plaviť po moriach sami, so svojou polovičkou alebo priateľmi a nie je vám po vôli narušenie súkromia prítomnosťou cudzieho skippera? V tom prípade vám ponúkame možnosť naučiť sa bezpečne ovládať loď a získať skúsenosti, aby vaše chvíle strávené na lodi boli príjemné a bez stresu.

Kapitánsky kurz

Po získaní preukazu boat skipper sa vám naskytujú možnosti prenajať si loď a vydať sa na more alebo zapožičať si čln v rentboate a vyraziť na výlet na spestrenie si dovolenky počas pobytu  v hoteli či na súkromí.

Príprava na skúšku

Počas týždňa stráveného na lodi si postupne prejdeme základné časti lode, plavbu s loďou v prístave a na otvorenom mori. Oboznámime sa s vysielačkou, ozrejmíme si náuku plavby, plavebné predpisy CORLEG, význam znakov, svetiel a majákov, prácu s mapou, používanie navigačných zariadení na lodi.
Toto všetko prebehne nenásilnou formou v oddychovom režime, aby si každý počas praktických a teoretických príprav prišiel na svoje a odbúral stres z príprav na skúšku.

Zvolená trasa plavby je prispôsobená tak, aby bol priestor na praktické nácviky s loďou a v závere dňa dostatok času na vstrebanie dosiahnutých zručností a načerpanie nových síl pre teoretickú časť prípravy.

Priebeh skúšky

Skúšky sa uskutočňujú na kapitanáte v Šibeniku. Skúšobná komisia je vymenovaná Chorvátskou republikou prostredníctvom Ministerstva mora, dopravy a infraštruktúry.
Samotná skúška prebieha v chorvátskom jazyku a slovenskom jazyku, prípadne vám bude umožnené skúšku vykonať v anglickom jazyku.
Po úspešnom absolvovaní skúšky získa absolvent preukaz, ktorý ho oprávňuje viesť plavidlo na Jadranskom mori do výtlaku 30t a maximálnej vzdialenosti plavby od pobrežia 12 námorných míľ.
Nový vystavený preukaz si je možné vyzdvihnúť nasledujúci deň na kapitanáte, kde bola skúška vykonaná.

Kurzy námorného jachtingu

Termín plavby / výcviku

Termín  (2023)
23.09. – 30.09.
 nalodenie sobota od 18:00 hod. – vylodenie sobota o 9:00 hod.
 • Ak vám termín plavby nevyhovuje, prípadne máte záujem o viacčlenný kurz (teambulding), prosím kontaktujte nás. Sme aj na túto možnosť pripravení.

Cena za osobu: 790 €

Cena zahŕňa:

 • Miesto v posádke a lôžko v dvojposteľovej kajute
 • Kapitánske služby – inštruktor
 • Učebné texty
 • Praktická a teoretická príprava ku skúške
 • Záverečné upratovanie lode
 • Nafta do plachetnice
 • Kúpeľný poplatok – Turistická taxa
 • Posteľné prádlo

Cena nezahŕňa:

 • Parkovacie poplatky v marínach a zátokách
 • Poplatok za skúšku na kapitanáte v HR (cca. 130 €, platba na mieste v HR)
 • Doprava do Chorvátska a späť
 • Stravu
 • Cestovné poistenie

Ak máte záujem a ďalšie otázky, radi vám na ne odpovieme a poradíme, neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt: Ing. Martin Morávek
Mobil: +421 948 90 80 90
Email: martin@leonessa.sk

 

ZDIEĽAŤ