STK prívesny vozik technická kontrola

Nový cestný zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke číslo 106/2018 Z.z. Zákon z jari 2018 prináša niekoľko zaujímavých zmien. Zmeny sa týkajú najmä malých vozíkov do 3,5 tony.

Interval platnosti technickej kontroly STK pre prívesný vozík

Pre nových, ale najmä „starých“ majiteľov prívesných vozíkov nastala zmena v intervaloch technickej kontroly prívesných vozíkov.

STK prívesny vozik Základná a zásadná zmena nastala pri prevádzke prívesného vozíka nebrzdeného do celkovej hmotnosti 750 kg v kategórii O1 používaného na pozemných komunikáciách. Podľa nového cestného zákona tento prívesný vozík nepodlieha STK. To znamená, že používatelia prívesného vozíka nebudú už musieť absolvovať pravidelnú technickú kontrolu.

Ďalšou zmenou je, že prívesné vozíky brzdené s celkovou hmotnosťou nad 750 kg zaradené do kategórie O2 budú musieť absolvovať prvú STK po štyroch rokoch od prihlásenia prívesného vozíka a následne túto povinnosť zopakovať až po štyroch rokoch.  Osvedčenie o technickej kontrole STK bude vystavené na štyri roky a prívesný vozík bude označený nálepkou o kontrole STK s vyznačením príslušných štyroch rokov. V tomto opatrení nenastala žiadna zmena. Ďalšie kategórie prívesných vozíkov viď tabuľka a cestný zákon.

Nový zákon prináša aj úpravu intervalov technických kontrol

vozík kategórie O1
(celková hmotnosť do 750 kg)
nepodlieha technickej kontrole
vozík kategórie O2
(celková hmotnosť od 750 kg do 3500 kg)
podlieha technickej kontrole v lehotách
4-4-4 (každé 4 roky)
vozík kategórie O3 a O4
(celková hmotnosť nad 3500 kg)
podlieha technickej kontrole v lehotách
1-1-1 (každý rok)

Prívesný vozík má samostatný technický preukaz, podobne ako bežné motorové vozidlo a taktiež aj vlastné EČV. Prívesný vozík má individuálne povinné zmluvné poistenie so samostatnou sadzbou, poistnou zmluvou a bielou aj zelenou kartou. Okrem povinného zmluvného poistenia môžete využiť aj samostatné havarijné poistenie.

Kompletné znenie cestného zákona nájdete TU

STK technicka kontrola prívesny vozik

Elektronická diaľničná známka verzus prívesný vozík

Ak využívame prívesný vozík na diaľnici a celková hmotnosť jazdnej súpravy, to znamená auto plus vozík, nepresiahne 3,5 tony diaľničnú známku nepotrebujeme, stačí ju mať na aute. Ak sa stane, že celková hmotnosť jazdnej súpravy prekročí stanovené maximum je potrebné zakúpiť si elektronickú diaľničnú známku aj na spomínaný prívesný vozík. Ceny diaľničných známok sú rovnaké ako pri osobných autách, ročná stojí 50 €, 30 dňová 14 € a 10 dňová 10 €.

techvia.sk